Μνημεία

Το Λιοντάρι των Βαυάρων
Ένα εντυπωσιακό μνημείο σκαλισμένο σε βράχο το 1936 από τον Γερμανό γλύπτη Siggel. Το λιοντάρι έχει τα μάτια του κλειστά με έκφραση ανθρωπομορφικής θλίψης.

Μνημείο Δημητρίου Υψηλάντου
Το μνημείο του Δημήτριου Υψηλάντη κατασκευάστηκε στη Βιέννη και τοποθετήθηκε στη πλατεία συντάγματος το 1843. Το 1951 το μνημείο μεταφέρθηκε στην πλατεία Τριών Ναυάρχων.

Αδριάντας Καποδίστρια
Το μνημείο του Καποδίστρια είναι έργο του γλύπτη Μ. Τόμπρου και τοποθετήθηκε στην ομώνυμη πλατεία το 1933. Στο Ναύπλιο ορκίστηκε η πρώτη κυβέρνηση και δολοφονήθηκε πρώτος κυβερνήτης, ο Καποδίστριας. Η πλατεία του Καποδίστρια με το πάρκο της, αποτελεί και το διαχωριστικό ορόσημο μεταξύ της Νέας και Παλαιάς πόλης.

Φωτογραφίες