# Θέση Όνομα Τηλέφωνο Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Fax